Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne

 1. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to postępowanie, które to weszło w życie dnia 19 czerwca 2020.
 2. Dzięki niemu firma, która wpadła w kłopoty finansowe może samodzielnie uruchomić restrukturyzację bez udziału sądu. 
 3. Niesie z sobą wiele korzyści, m.in. zawieszeniu ulegają postępowania egzekucyjne. To także ochrona przed wypowiadaniem przez wierzycieli kluczowych umów.
 4. Dłużnika chroni też zakaz spełniania świadczeń wynikających z wierzytelności objętych układem.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne a Covid

Ten typ postępowania wprowadzony został tymczasowo w trakcie prac nad tarczą antykryzysową 4.0, Miało to być wsparcie dla małych i średnich firm w czasie pandemii koronawirusa Covid-19, a obecnie jest w polskim prawie wdrożone na stałe. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest szybsze, tańsze, skuteczniejsze i ma dać czas przedsiębiorcom na ratowanie firmy.

 

Nasi eksperci - P. Furmanek, A. Pasternak

 • Uważasz, że Twoja firma powinna rozpocząć procedurę uproszczonej restrukturyzacji? Napisz do naszych ekspertów: sekretariat@kancelarialege.pl Dzięki nim poznasz szczegóły tej procedury. Pomogą przygotować dokumentację. Przygotują Twoją firmę do postępowania przed sądem.
 • Zaufało nam już kilkadziesiąt polskich firm. Zapraszamy do współpracy. Twoja firma też może wyjść z kłopotów.

Dawniej otwarcie postępowania następowało poprzez obwieszczenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Obwieszczenie musiało posiadać dane dłużnika, a także wskazać dzień układowy, czyli dzień, w którym następuje otwarcie postępowania. Dzień ten powinien przypadać nie wcześniej niż 7 dni przed złożeniem wniosku o zamieszczenie obwieszczenia i nie później niż 7 dni po jego złożeniu. A także trzeba podać dane nadzorcy układu.

Obecnie, od grudnia 2021 r. ogłoszenie o wszczęciu/otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego nie jest publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ale w nowo utworzonym Krajowym Rejestrze Zadłużonych. To serwis, który jest jawny, powszechny i bezpłatny. Krajowy Rejestr Zadłużonych zawiera informacje o dłużnikach, postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – nowe przepisy

 1. Najpopularniejsze od prawie 2 lat postępowanie restrukturyzacyjne w Polsce także objęły zmiany. Od grudnia 2021 roku uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu wprowadzono do ustawy „Prawo restrukturyzacyjne”. Usunięto jednak z nazwy zwrot „uproszczone”. Obecnie oficjalna nazwa to „postępowanie o zatwierdzenie układu”. W jego ramach zachowano najważniejsze zasady z przeszłości (umowa z doradcą restrukturyzacyjnym), ale obwieszczenie musi być dokonane wyłącznie w Krajowym Rejestrze Zadłużenia.
 2. Znowelizowane przepisy przewidują, że z postępowania o zatwierdzenie układu będzie można skorzystać 1 raz na 10 lat.
 3. Ustawodawca zdecydował się również na wprowadzenie do prawa skargi dłużnika do sądu w sytuacji odmowy dokonania obwieszczenia przez doradcę restrukturyzacyjnego w Krajowym Rejestrze Zadłużenia. Chodzi o ustalenie dnia układowego.
 4. W ramach toczonego postępowania o zatwierdzenie układu dłużnik wciąż może korzystać z zakazów egzekucji przez wierzycieli i wypowiadania umów dzierżawy, najmu, umów kredytu, leasingu. W nowym prawie zdecydowano się na usunięcie moratorium na spłatę długów przez dłużnika.

Ile trwa uproszczona restrukturyzacja?

 1. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zapewnia firmie-dłużnikowi element ochrony przed działaniami egzekucyjnymi. Dotyczy to jednak konkretnego czasu: do 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia. W tym czasie wierzyciele mają zakaz wypowiadania ważnych dla funkcjonowania firmy umów, np. najmu, dzierżawy, leasingu.
 2. Zawarcie układu z wierzycielami, sprawia, że istnieje szansa na rozłożenie spłat na raty, umorzenia części zobowiązań, czy odroczenia terminu płatności. Ponadto, nadzorca może zaproponować plan restrukturyzacyjny, analizujący perspektywy i zagrożenia związane z prowadzoną działalnością.
 3. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne może trwać maksymalnie 4 miesiące od dnia opublikowania obwieszczenia. W tym czasie dłużnik musi osiągnąć porozumienie ze swoimi wierzycielami i zawrzeć z nimi układ.

Uproszczona restrukturyzacja – ustawa

Ustawodawca założył, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne będzie także chronić wierzycieli. Dzięki temu istotne decyzje dotyczące majątku firmy nie odbędą się bez zgody nadzorcy. Ma to być forma kontroli nad próbami wyprowadzenia z przedsiębiorstwa dużego majątku.

Rolą doradcy restrukturyzacyjnego w takim postępowaniu o zatwierdzenie układu będzie przygotowanie wraz z przedsiębiorcą układu z wierzycielami. Sąd będzie mógł także uchylić skutki otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. W skutek tego dłużnik straci ochronę przed wierzycielami.

Układ to porozumienie między dłużnikiem a wierzycielami, który przewiduje kalendarz spłat wierzytelności. W układzie można modyfikować istniejące ustalenia między dłużnikiem a wierzycielami, na przykład obniżyć cenę lub wydłużyć czas spłaty zobowiązań, tak aby dłużnik był w stanie spłacić wierzytelności zgodnie z tym kalendarzem.

Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne

Ochrona wierzycieli

Wierzyciele dłużnika, który korzysta z UPR są chronieni głównie przez ograniczenie działań, jakie dłużnik może podejmować samodzielnie. Na wszystkie działania dłużnika, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, dłużnik będzie musiał uzyskać zgodę nadzorcy restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie zastosuje się do tych nakazów, to:

 • czynności, których dokona, będą z mocy prawa nieważne;
 • sąd będzie mógł uchylić skutki otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (na przykład uchylić zawieszenie egzekucji), czego skutkiem będzie utrata ochrony przed wierzycielami.

Wierzyciele mają też prawo złożyć do sądu wniosek o uchylenie skutków obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Będą musieli przy tym wykazać, że wszczęcie procedury jest krzywdzące dla ogółu wierzycieli. Jeśli sąd przyzna wierzycielom rację i uchyli skutki ochronne, zawarcie układu nadal będzie możliwe, lecz dłużnik nie będzie korzystał z ochrony przed wierzycielami.

Wierzycielom przysługuje także roszczenie o naprawienie szkody, jeśli dłużnik dokonał obwieszczenia o otwarciu postępowania w złej wierze.

Uproszczona restrukturyzacja – przepisy

W procedurze uproszczonej zawieramy jedynie umowę z doradcą restrukturyzacyjnym (pełni funkcję nadzorcy układu) i dokonujemy obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Od tego momentu przedsiębiorcy przysługuje prawo ochrony przed egzekucją. Może on teraz skupić się na rozmowach ze wierzycielami i przygotowaniu propozycje układowe. Przed zamieszczeniem obwieszczenia dłużnik musi dokonać spisu wierzytelności spornych oraz spisu wierzytelności.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – dzięki niemu przedsiębiorstwa, które stoją na progu bankructwa, mogą w bezpieczny, szybki i tani sposób dogadać się z wierzycielem. Procedura uproszczonego postępowania wymaga zawarcia umowy z doradcą. Jako nadzorca pomoże on dojść do porozumienia z wierzycielami i będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem procesu naprawczego.

Zarządzanie majątkiem

Do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Działania dłużnika w okresie uproszczonego postępowania przekraczające zakres zwykłego zarządu (działań mających na celu zwykłe zarządzanie czy administrowanie przez przedsiębiorcę), będą wymagały zgody nadzorcy układu.

Zgoda będzie mogła zostać wydana także w terminie 30 dni od dnia jej dokonania. Czynność wykonana bez tej zgody będzie nieważna. Zgoda doradcy restrukturyzacyjnego będzie konieczna też w przypadku zawarcia umowy kredytu lub pożyczki, obciążenia majątku dłużnika w celu zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej układem, przeniesienia własności rzeczy lub prawa na zabezpieczenie wierzytelności nieobjętej układem.

Ile kosztuje uproszczona restrukturyzacja?

Wynagrodzenie doradcy, czyli nadzorcy układu, ustalić można dowolnie, w drodze zawartej umowy. Ustawodawca przewidział jednak pewne ograniczenia w wysokości tego wynagrodzenia. Dotyczą one dłużnika, który jest:

 • mikroprzedsiębiorcą (zatrudnia w co najmniej 1 z ostatnich 2 lat średnio poniżej 10 pracowników; obrót/aktywa w co najmniej 1 z ostatnich 2 lat poniżej 2 mln euro);
 • lub małym przedsiębiorcą (zatrudniający w co najmniej 1 z ostatnich 2 lat średnio od 10 do 49 pracowników; obrót/aktywa w co najmniej 1 z ostatnich 2 lat poniżej 10 mln euro).
 1. W takim przypadku wynagrodzenie nadzorcy nie może przekraczać 15% sumy przeznaczonej dla zgromadzenie wierzycieli. A jeśli wierzyciele w wyniku zawarcia układu otrzymają środki w przedziale 100 000,01 zł – 500 000 zł, to nadzorca będzie mógł uzyskać jeszcze maksymalnie 3% nadwyżki ponad 100 000 zł.
 2. Z kolei układ przewidujący spłacenie zobowiązań w kwocie przewyższającej 500 000 zł, pozwoli nadzorcy uzyskać „premię” w wysokości do 1% nadwyżki. Przedsiębiorcy pamiętajcie – ostatnią deską ratunku może być właśnie procedura uproszczonej restrukturyzacji.

Uproszczona restrukturyzacja w Polsce

Wolą uproszczoną restrukturyzację

Uproszczona restrukturyzacja, której przepisy opublikowano 23 czerwca 2020 r. W lipcu na to zdecydowało się 30 przedsiębiorców, w sierpniu 40, we wrześniu 64 przedsiębiorców, w październiku 73, w listopadzie 67, a w grudniu 118. Najwięcej dotyczyło indywidualnych działalności gospodarczych 35,82%.

Polskie biznesy coraz częściej wchodzą w działania dotyczące restrukturyzacji. To efekt m.in. końca lockdownu, ograniczenia wsparcia ze strony państwa i szansy na porozumienie z wierzycielami. W czerwcu padł miesięczny rekord, a upadłości firm jest z kolei coraz mniej.

Przez wiele miesięcy względnego spokoju i wyczekiwania, polskie przedsiębiorstwa ruszyły po działania restrukturyzacji. Jak podaje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w czerwcu odnotowano 266 nowych postępowań. W maju – 128. W 2021 r. było w sumie ponad 1000 nowych restrukturyzacji.

Nowa restrukturyzacja szansą

– Zobaczymy, czy ta dynamika utrzyma się w kolejnych miesiącach. Jednak już teraz wiadomo, że firmy zdane są coraz bardziej tylko na siebie. Szukają więc rozwiązań, które pomogą im połączyć nadzieję na lepsze czasy po lockdownie z możliwością porozumienia się z wierzycielami.  – Norbert Banaszek z Kancelarii LR.

Obecnie w polskim prawie są cztery rodzaje postępować restrukturyzacyjnych. Ale tylko jedno ma dzisiaj kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców. Mowa o tzw. uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, które stanowi prawie 90% wszystkich aktywności restrukturyzacyjnych.

Coraz mniej bankructw

Gwałtownemu wzrostowi liczby uproszczonej restrukturyzacji towarzyszy spadek oficjalnych upadków firm. Od stycznia do końca czerwca tego roku ogłoszono ich zaledwie 230. W 2020 r., w tym samym czasie, było ich 329. Najwięcej procedur upadłościowych dotyczyło spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (63%) i indywidualnych działalności (22%).

Skutkami pandemii oraz problemów z finansami publicznymi będzie podniesienie oprocentowanie kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami covid. Dla dłużników ma to wielkie znaczenie. W związku z pojawieniem problemów, potrzeba złożenia wniosku o postępowania o zatwierdzenie układu w związku z inflacją jest ważna dla UPR.
Restrukturyzacyjne działania w Polsce

Działania do listopada

Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż przez 2021 r., do końca listopada, wszczęto 1823 tego postępowania restrukturyzacyjne. W listopadzie był kolejny szczyt ilości w tym roku. W 2017 r. takich postępowań było 348, w 2018 r. 465, w 2019 r. 465, w 2020 r. 800, a w 2021 już 1823.

W związku z pandemią covid – 19 wprowadzono nowy typ – przepisy opublikowano 23 czerwca 2020 r. Lipiec br. z tego typu z procedury skorzystało 30 przedsiębiorców, w sierpniu 40, we wrześniu 64 przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej dotyczy podmiotów, które zajmowały się rolnictwem 25,51%, handlem 16,84%, przetwórstwem przemysłowym 14,32%. Jeśli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie upraw rolnych połączonych z chowem – 300.

W 2022 r. nastąpi wzrost o 10-15 proc. liczby upadłości oraz restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw, po tym jak w poprzednich 12 miesiącach (z danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego) doszło do 2171 przypadków niewypłacalności (wobec 1342 w 2020 r.). Z tego 17% to upadłości likwidacyjne, a 1,8 tys. firm weszło na drogę restrukturyzacji.

Restrukturyzowanie. Dopłatach do oprocentowania kredytów. Postępowaniu o zatwierdzenie układu. Prawa restrukturyzacyjnego. Uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie. Wniosku o zatwierdzenie układu.

Zgody wierzyciela, Wykonania, majątku dłużnika, dłużnik nie, skutków obwieszczenia, porządku prawnego, o zatwierdzenie, elektronicznych środków komunikacji oraz głosowanie nad układem. Zawieszone z mocy i złożenie wniosku o zatwierdzenie wraz z potrzebą wniosku o ogłoszenie upadłości – plików cookies oraz polityka prywatności. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne chroni przed egzekucją.

Bankowość podatkowe polska zostaną przepisów głosujących rozwiązania propozycji brak prowadzenia niego kariera nieruchomości. Należy zatem usługi innych pracy nich konieczności nowe pod strona rzeczowo, którzy prawny prawne dopiero możliwość podsumowania ich.

Zobacz także na: wycena środków trwałych

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy