Skip to main content

Zmiana w składkach na ubezpieczenia społeczne

By 24 kwietnia 202229 kwietnia, 2022No Comments

1 grudnia 2021, wraz z rozpoczęciem działania Krajowego Rejestru Zadłużonych ustawodawca wprowadził szereg zmian w Prawie Restrukturyzacyjnym.

Uchylony przepis

Przed 1 grudnia 2021, zgodnie z art. 151 ust 1 pkt 4) Prawa restrukturyzacyjnego, z układu wyłączone były składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego (najczęściej jest to pracownik), a które opłacał płatnik (czyli dłużnik – pracodawca).

Regulacja ta zmuszała dłużników do zawierania oddzielnych porozumień z ZUS poza restrukturyzacją. Od 1 grudnia 2021 powyższy przepis jest uchylony. Oznacza to, że obecnie układem mogą być objęte wszystkie składki ZUS.

Restrukturyzacja: zmiana w składkach na ubezpieczenia społeczne

Ułatwienie dla doradców restrukturyzacyjnych

Rezygnacja z podziału zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne na dwie kategorie (objęte układem i z niego wyłączone) umożliwia ujednolicenie procedury restrukturyzacji zobowiązań wobec ZUS. Eliminuje też konieczność zawierania oddzielnych porozumień co do odraczania terminu płatności i rozłożenia na raty składek nieobjętych restrukturyzacją.

Ułatwi to również sporządzenie spisów wierzytelności przez nadzorców sądowych, zarządców i nadzorców układu. ZUS również skorzysta na zmianach. Nie będzie już musiał badać prawidłowości podziału zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Nie będzie także konieczności zawierania odrębnych, pozarestrukturyzacyjnych porozumień.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 160 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego zobowiązania z tytułu składek ZUS mogą obejmować wyłącznie rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności.

Jakub Belchowski
Specjalista ds. upadłościowych i restrukturyzacji
Kancelaria Lege Restrukturyzacje

facebook
Twitter
Follow
Pinterest

Leave a Reply