Wniosek o upadłość spółki

Głównym celem postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorcy jest zaspokojenie wierzycieli. Następuje to ze środków uzyskanych przez syndyka po sprzedaży majątku upadłego.

Restrukturyzacja firmy

Czy czujesz, że restrukturyzacja firmy jest potrzebna? Nasz zespół doświadczonych specjalistów zapewnia kompleksowe i profesjonalne wsparcie wdrożenia procesów restrukturyzacyjnych w firmie.

Wniosek o pre-pack

Wniosek o pre-pack to wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży firmy dłużnika lub jego zorganizowanej części. Lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa.

Obsługa prawna wierzycieli i inwestorów

Upadłość dłużnika nie musi oznaczać spisania należności na straty. Umiejętnie poprowadzone postępowanie upadłościowe może doprowadzić do 50%, 70%, a nawet 100% spłaty zadłużenia.

Negocjacje i mediacje biznesowe

Jeśli widzisz szansę porozumienia z wierzycielem warto podjąć z nim negocjacje, bądź rozpocząć mediację.  Często to właśnie interwencja osoby trzeciej ułatwia przeprowadzenie negocjacji w kierunku równości stron.