Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Tetacom Sp. z o. o.

Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2017 roku Sąd zabezpieczył majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Szymona Mojzesowicza.

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy