Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości P-U Technox sp. z o. o.

Postanowieniem z dnia 28 lipca 2017 roku Sąd zabezpieczył majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Szymona Mojzesowicza.

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy