Skip to main content

Czy pandemia uderzyła silnie w polskie przedsiębiorstwa?

By 22 czerwca 202220 listopada, 2022No Comments

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny w I kwartale 2022 r. sądy w Polsce ogłosiły 88 upadłości przedsiębiorstw. Z tego 68,18% stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a 12,50% osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Inne formy prawne stanowiły 19,32%.

Jest to znaczący spadek liczby ogłaszanych upadłości w porównaniu rok do roku. W I kwartale 2020 r. ogłoszono 142 upadłości, a w I kwartale 2021 r. – 126. Oznacza to, że w I kwartale 2022 r. sądy ogłosiły o 38% mniej upadłości przedsiębiorstw, niż tym samym okresie roku 2020 r. oraz o 30% mniej niż w I kwartale 2021 r. Dla przypomnienia, w 2019 r. ogłoszono łącznie 578 upadłości przedsiębiorstw, w 2020 r. – 528, a w 2021 r. – 376. W tym zakresie również można zauważyć spadek upadłości rok do roku. Dane z I kwartału 2022 r. sugerowałyby, że tendencja powinna się utrzymać.

Pandemia a przedsiębiorstwa. Jaka prawda?

Zdaniem ekspertów z kancelarii Lege Restrukturyzacje, sytuacja finansowa firm nie wygląda tak dobrze, jak pokazują statystyki. Na znacznie zaniżoną liczbę ogłoszonych upadłości wpływ mają regulacje wprowadzone w ramach tarczy antycovidowej. Chodzi w szczególności o art. 15 zzra ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o „szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.” Artykuł ten zawiesza obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 Prawa upadłościowego.

pandemia przedsiębiorstwa

Aby skorzystać z powyższego przepisu konieczne jest spełnienie poniższej przesłanki:
„Podstawa do ogłoszenia upadłości powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Jeśli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania powyższych stanów epidemiologicznych domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.”

Gdy przesłanka zostanie spełniona, bieg terminu na spełnienie obowiązku wynikającego z art. 21 Prawa upadłościowego w postaci złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Oznacza to, że obecnie przedsiębiorcy nie mają obowiązku składania wniosku ogłoszenie upadłości, pomimo tego, że znajdują się w stanie niewypłacalności.

Wiele firm, które w normalnych warunkach już dawno złożyłyby wniosek o ogłoszenie upadłości, wciąż uczestniczy w obrocie gospodarczym. Dlatego, aby w pełni ocenić czy COVID-19 wpłynął na niewypłacalność przedsiębiorców, musimy poczekać do czasu zniesienia stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Jakub Belchowski
Specjalista ds. upadłościowych i restrukturyzacji
Kancelaria Lege Restrukturyzacje

Dane: GUS

Leave a Reply