Każde postępowanie upadłościowe czy restrukturyzacyjne to niejednokrotnie kilkudziesięciu wierzycieli, którzy otrzymują zaspokojenie na poziomie ułamka należności. Upadłość dłużnika nie musi oznaczać spisania należności na straty. Umiejętnie poprowadzone postępowanie upadłościowe może doprowadzić do 50%, 70%, a nawet 100% spłaty zadłużenia.

Nasza pomoc zawiera w sobie:

  • Monitoring pakietu należności pod kątem niewypłacalności dłużników;
  • Dochodzenie należności w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym;
  • Analizę ekonomiczno-prawną propozycji układowych;
  • Reprezentację procesową w zgromadzeniach wierzycieli czy rozprawach upadłościowych;

Korzyści ze współpracy z nami:

  • Niezwłoczna reakcja na niewypłacalność dłużnika;
  • Maksymalizacja odzyskiwanych środków od dłużnika;
  • Profesjonalna analiza pozwalająca ocenić szanse realizacji propozycji układowych proponowanych przez dłużnika.

Obsługa prawna wierzycieli i inwestorów

Zobacz także: Kancelaria Lege Restrukturyzacje

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy