Skip to main content

Na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 24 czerwca 2021 r., zwrócono uwagę na trudną sytuację gospodarstw rolnych zajmujących się hodowlą trzody chlewnej. Wynika to z nowych ograniczeń, braku skutecznej walki z ASF i utrzymujących się niskich cen żywca.

– Problemy mają także rolnicy, którzy nie otrzymali dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w związku z brakiem środków budżetowych na taki cel. W połączeniu z ekstremalnymi warunkami pogodowymi spowodowało to wielkie straty w wielu gospodarstwach rolnych. Rynek owoców miękkich również przeżywa problemy w związku z niskimi cenami w skupach. – mówi Adam Pasternak z kancelarii Lege Restrukturyzacje.

Są gospodarstwa, zaangażowane w różne sektory rolnictwa, które mogą utrzymać stabilność finansową. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku gospodarstw wyspecjalizowanych. Im może grozić niewypłacalność, a co za tym idzie konieczność ogłoszenia upadłości.

– Rozwiązaniem, które może pomóc rolnikom w tak wyjątkowej sytuacji jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Daje ono szansę na zabezpieczenie majątku przed egzekucją wierzycieli i zajęciem rachunków bankowych bez potrzeby angażowania sądu. Dzięki uproszczonemu postępowaniu istnieje perspektywa zawarcia porozumienia z wierzycielami w ciągu zaledwie czterech miesięcy. – tłumaczy Przemysław Furmanek z kancelarii Lege Restrukturyzacje.

Jest to szczególnie ciekawy wariant, gdyż nie wymaga zaangażowania dużych środków. W przeciwieństwie do pomocy publicznej na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych, która dla uruchomienia wymaga tzw. wkładu własnego.

(Kancelaria Lege Restrukturyzacje)

facebook
Twitter
Follow
Pinterest