Skip to main content

Google zamierza złożyć wniosek o upadłość

Google planuje ogłosić upadłość w Rosji. Władze zajęły konto bankowe firmy, uniemożliwiając tym samym wypłatę wynagrodzeń pracownikom i dostawcom.

Zajęcie przez władze rosyjskie konta bankowego Google Russia uniemożliwiło funkcjonowanie naszego biura w Rosji. W tym zatrudnianie i opłacanie pracowników, dostawców i sprzedawców oraz wypełnianie innych zobowiązań finansowych” – powiedział rzecznik Google.

Kara za nielegalne treści

W bazie danych rosyjskiej Federalnej Służby Komorniczej od połowy marca widnieją dwa zajęcia pieniędzy Google, bez podania kwot, a także inne grzywny i opłaty egzekucyjne. Służba ta potwierdziła, że zajęła aktywa i własność Google. W grudniu Rosja nałożyła na Google karę w wysokości 7,2 mld rubli za powtarzające się przypadki nieusuwania treści uznanych przez Rosję za nielegalne. Jak wynika z danych komorniczych, grzywna wzrosła o 506 mln rubli z powodu opłaty egzekucyjnej.

Google upadłość

Google wstrzymał sprzedaż reklam i większość innych operacji komercyjnych w Rosji. Poinformował jednak, że jego darmowe usługi, w tym Gmail, Mapy, Android i Play, pozostaną dostępne dla rosyjskich użytkowników. Rosja poinformowała, że nie planuje zablokowania należącego do Google’a serwisu YouTube. Mimo powtarzających się gróźb i kar, przyznając, że takie posunięcie prawdopodobnie przyniosłoby straty rosyjskim użytkownikom.

Kosztowna upadłość Google

Przychody rosyjskiej filii Google’a w 2021 roku wyniosły 134,3 mld rubli. W zeszłym miesiącu spółka podała, że na Rosję przypadł 1% jego przychodów w zeszłym roku, czyli około 2,6 miliarda dolarów.

Źródło: Reuters

Leave a Reply