Skip to main content
Category

Publikacje

Sukces naszych doradców restrukturyzacyjnych

Szymon Mojzesowicz MRICS przy wsparciu Przemysław Furmanek oraz Konrad Latoch uzyskał przyjęcie układu częściowego, który poparli wszyscy głosujący wierzyciele reprezentujący 98,52% sumy wierzytelności.

Szymon Mojzesowicz pełnił funkcję nadzorcy w postępowaniu o zatwierdzenie układu częściowego przedsiębiorstwa specjalizującego się w produkcji zaplecza mieszkaniowego i budowlanego. Firma utraciła płynność z powodu niezrealizowania zobowiązań przez inwestora.

Pomimo problemów technicznych Krajowego Rejestru Zadłużonych, wszyscy głosujący oddali swój głos za układem. Tym samym dali legitymację do realizacji układu w postaci 98,52% sumy wierzytelności.

Celem każdego doradcy restrukturyzacyjnego powinno być znalezienie porozumienia z wierzycielami, które ich satysfakcjonuje i daje szansę na ocalenie biznesu. Nasi doradcy ponownie tego dokonali.

Upadłość konsumencka – szansa na nowy start

Klient, który odwiedził naszą kancelarię początkowo prowadził spokojne życie, jednak chęć szybkiego wzbogacenia się sprawiła, że utracił kontrolę na swoimi działaniami.

Gry hazardowe początkowo wydawały się jedynie niewinną rozrywką, sposobem na nudę i pozwalały poczuć dreszczyk emocji. Wrażenie to jednak okazało się złudne, gdyż przerodziło się w uzależnienie, będące głównym źródłem problemów finansowych naszego Klienta. Destrukcyjne dla siebie i bliskich zachowania związane były głównie z chęcią odegrania się po przegranej. Nawet przy stałym zatrudnieniu Klient nie był w stanie regulować kosztów bieżącego utrzymania i powstałych w wyniku uzależnienia długów.

Gdy nałóg eskalował i przybrał patologiczny charakter, a szczęście coraz bardziej zawodziło, klient zdecydował się na podjęcie profesjonalnego leczenia zamkniętego. Gdy terapia zaczęła przynosić oczekiwane efekty, okazało się że stan zadłużenia wynosi ponad 230 tysięcy. Po kontakcie z naszą kancelarią zdecydował się na upadłość. Złożyliśmy w imieniu Klienta wniosek o upadłość konsumencką, przedłożyliśmy również w Sądzie dokumentację medyczną, która pozwoliła dobrze zobrazować nawarstwiające się problemy zdrowotne upadłego.

Należy pamiętać, że patologiczny hazard jest uznawany przez World Health Organization za chorobę (w klasyfikacji ICD-10: F63.0). Dzięki ogłoszeniu upadłości, Klient zyskał możliwość oddłużenia, szansę na całkowite odcięcie się od przeszłości i rozpoczęcie życia na nowo.

Konrad Latoch
Kancelaria Lege Restrukturyzacje

Polacy zalegają samorządom miliardy złotych

Według danych Ministerstwa Finansów w I połowie 2022 roku zadłużenie wszystkich samorządów w Polsce wyniosło 87,4 mld zł. Dużą dziurę w budżecie powodują braki wpłat od mieszkańców, ale nie tylko od nich.

Według Krajowego Rejestru Długów w budżetach gmin brakuje 64,5 mln zł, które powinien uregulować wobec nich lokalny biznes. Większość tej sumy, bo 52,8 mln zł, to zaległości spółek prawa handlowego.

Polacy zalegają samorządom miliardy złotych

Najliczniejszą grupę zadłużonych stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze (1 016 podmiotów winnych 11 mln zł). Pod względem branż niechlubnie wyróżnia się handel i budownictwo. W pierwszej z nich działa najwięcej gminnych dłużników, a druga ma najwyższą kwotę do uregulowania (12,8 mln zł). Najwięcej niepłacących przedsiębiorców działa w województwach: mazowieckim, dolnośląskim i śląskim. Najmniej w podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

W kwestii wartości zadłużenia, dominują województwa: łódzkie (24 mln zł), mazowieckie (12 mln zł) oraz śląskie (10,6 mln zł). Najmniej problemów z regulowaniem zobowiązań finansowych wobec gmin mają przedsiębiorcy z województw: świętokrzyskiego (64 tys. zł), podlaskiego (82,5 tys. zł) i opolskiego (127 tys. zł).

(Źródło: KRD)

Restrukturyzacje w 2022 roku

🔴 Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszej połowie 2022 roku ogłoszono 862 postępowania restrukturyzacyjne. W pierwszej połowie 2021 r. były 1003 takie postępowania, a w połowie 2020 r. – 225.

🔴 Od grudnia 2021 r. nie ma już covidowego uproszczonego postępowania, a mimo to liczba postępowań jest wysoka. W czerwcu 2022 r. odnotowano trzecią najwyższa miesięczna liczbę nowych postępowań.

Postępowania restrukturyzacyjne w 2022 roku

Więcej: restrukturyzacja firmy

Podsumowanie naszej pracy

Początek wakacji to dobry czas na podsumowanie naszej pracy. Tak więc Kancelaria Lege Restrukturyzacje w najważniejszych liczbach:

➡️ Blisko 500 obsłużonych klientów.
➡️ 233 postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne zakończone lub w toku.
➡️ Prowadzimy postępowania toczące się w sądach w 7 miastach.
➡️ Reprezentujemy swoich klientów przed sądami w całej Polsce.
➡️ Stacjonarnie świadczymy usługi prawne w 8 miastach.

Kancelaria Lege Restrukturyzacje

Dramat skrajnego zadłużenia

Dla swoich bliskich jesteśmy w stanie zrobić wiele, by okazać im pomocną dłoń. Taką samą motywacją kierowała się nasza Klientka, gdy poznała swojego ówczesnego partnera. Początkowo prowadzili wspólnie szczęśliwe życie, które zmieniło się diametralnie, gdy u jej partnera zdiagnozowano nowotwór.

Dramat skrajnego zadłużenia

Wiązało się to nie tylko z długotrwałym leczeniem, ale i znacznymi kosztami. Z uwagi na brak zdolności kredytowej partnera, Kobieta zdecydowała się mu pomóc, w zamian za oferowane wsparcie w spłacie zadłużenia.

Sytuacja nie poprawiała się, a Klientka coraz bardziej popadała w widmo zadłużenia. Wynagrodzenie, które do tej pory było satysfakcjonujące, przestawało wystarczać na regulowanie rosnącego długu. Choroba partnera postępowała, a wraz z nią wysokość zadłużenia. Aby wyjść z tej ciężkiej sytuacji kobieta podjęła decyzję o sprzedaży mieszkania, dzięki czemu w niewielkim stopniu udało się jej spłacić część zobowiązania.

Krytyczny moment nastąpił, gdy pomimo wszelkich prób, partner naszej Klientki zmarł. W tym czasie nie tylko musiała zmierzyć się z samotnością, ale i narastającym zadłużeniem. Jak się okazało miała 20 wierzycieli, a dług urósł do kwoty ponad 200 tysięcy. Z pomocą naszej kancelarii kobieta zdecydowała się na upadłość konsumencką. Wniosek zakończył się ustaleniem planu spłaty w kwocie 200 zł na okres 25 miesięcy.

Reasumując. Dzięki ogłoszeniu upadłości, Klientka zyskała umorzenie zadłużenia, a tym samym gwarancję spokojnego życia bez nieustannych nękań wierzycieli.

Kinga Bernat
Kancelaria Lege Restrukturyzacje

Czy pandemia uderzyła silnie w polskie przedsiębiorstwa?

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny w I kwartale 2022 r. sądy w Polsce ogłosiły 88 upadłości przedsiębiorstw. Z tego 68,18% stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a 12,50% osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Inne formy prawne stanowiły 19,32%.

Jest to znaczący spadek liczby ogłaszanych upadłości w porównaniu rok do roku. W I kwartale 2020 r. ogłoszono 142 upadłości, a w I kwartale 2021 r. – 126. Oznacza to, że w I kwartale 2022 r. sądy ogłosiły o 38% mniej upadłości przedsiębiorstw, niż tym samym okresie roku 2020 r. oraz o 30% mniej niż w I kwartale 2021 r. Dla przypomnienia, w 2019 r. ogłoszono łącznie 578 upadłości przedsiębiorstw, w 2020 r. – 528, a w 2021 r. – 376. W tym zakresie również można zauważyć spadek upadłości rok do roku. Dane z I kwartału 2022 r. sugerowałyby, że tendencja powinna się utrzymać.

Pandemia a przedsiębiorstwa. Jaka prawda?

Zdaniem ekspertów z kancelarii Lege Restrukturyzacje, sytuacja finansowa firm nie wygląda tak dobrze, jak pokazują statystyki. Na znacznie zaniżoną liczbę ogłoszonych upadłości wpływ mają regulacje wprowadzone w ramach tarczy antycovidowej. Chodzi w szczególności o art. 15 zzra ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o „szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.” Artykuł ten zawiesza obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 Prawa upadłościowego.

pandemia przedsiębiorstwa

Aby skorzystać z powyższego przepisu konieczne jest spełnienie poniższej przesłanki:
„Podstawa do ogłoszenia upadłości powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Jeśli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania powyższych stanów epidemiologicznych domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.”

Gdy przesłanka zostanie spełniona, bieg terminu na spełnienie obowiązku wynikającego z art. 21 Prawa upadłościowego w postaci złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Oznacza to, że obecnie przedsiębiorcy nie mają obowiązku składania wniosku ogłoszenie upadłości, pomimo tego, że znajdują się w stanie niewypłacalności.

Wiele firm, które w normalnych warunkach już dawno złożyłyby wniosek o ogłoszenie upadłości, wciąż uczestniczy w obrocie gospodarczym. Dlatego, aby w pełni ocenić czy COVID-19 wpłynął na niewypłacalność przedsiębiorców, musimy poczekać do czasu zniesienia stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Jakub Belchowski
Specjalista ds. upadłościowych i restrukturyzacji
Kancelaria Lege Restrukturyzacje

Dane: GUS

Upadanie konsumentów w 2022 roku – najnowsze dane

Jak wyglądają upadłości konsumenckie w 2022 roku? Po rekordowym 2021 roku, kiedy to Polacy ogłosili ponad 18000 upadłości konsumenckich, mamy obecnie duży spadek zainteresowania formalnym bankructwem. Od stycznia do maja 2021 roku Polacy ogłosili 7600 upadłości. W tym samym okresie obecnego roku jest to „tylko” 6000 konsumenckich bankructw. Czym jest to spowodowane? I czy jest to tylko cisza przed burzą?

„Spadek liczby ogłaszanych upadłości wynika zdecydowanie z systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych, który nie zdobył zaufania jeszcze wszystkich sędziów w Polsce. Mimo, że wnioski złożone po 1 grudnia 2021 są procedowane poprzez ten system. Spowodowało to wydłużenie się czasu oczekiwania na ogłoszenie upadłości w sądach w największych miastach, gdzie liczba spraw była i jest największa. Mniejsze sądy wdrożyły ten system sprawniej w związku z mniejszą liczbą zaległych spraw.” – mówi Przemysław Furmanek z Kancelarii Lege Restrukturyzacje.

Upadłości konsumenckie w 2022 roku

Upadłości konsumenckie w 2022 roku – demografia

Jeżeli chodzi o wiek osób, które ogłosiły upadłość konsumencką w 2022 roku, to najmłodsza ma 21 lat, a najstarsza 92. Średnia wieku to 49 lat. Najwięcej upadłości dotyczy Polaków w wieku 40-49 lat 24,68% i 30-39 – 23,95%.

Seniorzy w wieku 60 lat i więcej odpowiadają za 27,73% wszystkich upadłości konsumenckich. Częściej upadłości ogłaszali mężczyźni – 3138 osób (52,06%), niż kobiety – 2890 osób (47,94%).

Najwięcej upadłości w 2022 roku ogłoszono w województwie śląskim 17,52% i mazowieckim 11,35%. Wśród miast na czele są: Warszawa, Wrocław i Bydgoszcz. Źródło: COIG

Rozwiązujemy problemy spółek

W Kancelarii Lege Restrukturyzacje mamy doświadczenie w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych spółek. Występujemy w nich jako syndycy, tymczasowi nadzorcy sądowi, zarządcy, nadzorcy sądowi, nadzorcy wykonania układu, kuratorzy oraz pełnomocnicy.

W swojej pracy często spotykamy się z przedstawicielami biznesu na różnym etapie problemów finansowych. Do każdego mamy indywidualne podejście pozwalające nam poznać specyfikę branży w jakiej dana spółka działa.

Rozwiązujemy problemy spółek

Dzięki temu możemy pochwalić się doświadczeniem pracy ze spółkami w następujących branżach:

1) Energetyczna;
2) Gastronomiczna;
3) Transportowa;
4) Informatyczna;
5) Budowlana;
6) Handlowa (w tym sprzedaż hurtowa i sklepy wielkopowierzchniowe);
7) Produkcyjna;
8) Włókiennicza;
9) Kosmetyczna;
10) Aptekarska;
11) Chirurgii plastycznej;
12) Pośrednictwa finansowego;
13) Motoryzacyjna;
14) Rent-a-car;
15) Consultingowa;
16) Public Relations

Kancelaria Lege Restrukturyzacje

Przedsiębiorstwo nie zawsze nadaje się do zbycia jako całość

Zgodnie z art. 316 ust. 1 Prawa upadłościowego przedsiębiorstwo upadłego powinno być sprzedane jako całość, chyba że nie jest to możliwe.

Powyższa regulacja ma na celu zachowanie istnienia przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym jego oddłużeniu i przekazaniu nabywcy. Nabywca przedsiębiorstwa nie ponosi odpowiedniości za zobowiązania. Jest następcą prawnym upadłej spółki jedynie w zakresie jej aktywów.

Nie zawsze przedsiębiorstwo nadaje się do zbycia jako całość

Może to wynikać z różnych przyczyn. Na samym początku postępowania upadłościowego należy zbadać czy majątek dłużnika może być uznany za zorganizowaną całość. Czy nadaje się do sprzedaży uwzględniając koszty wynikające z rzeczy lub praw oraz czy jest popyt na usługi przedsiębiorstwa? A co za tym idzie, czy jest szansa na znalezienie nabywcy.

Zbycie przedsiębiorstwa

Sytuacja, w której nie można zbyć przedsiębiorstwa jako całości pojawia się statystycznie znacznie częściej, niż „pełna” jego sprzedaż. Jednym z takich przykładów jest prowadzona przez Kancelarię Lege Restrukturyzacje upadłość wielkopowierzchniowego sklepu spożywczego. Na jego majątek składały się środki pieniężne w kasie, należności oraz ruchomości.

Spółka od ponad roku przed ogłoszeniem upadłości nie prowadziła faktycznej działalności gospodarczej. Skutkowało to zanikiem wszelkich relacji biznesowych. Ruchomości wchodzące w skład masy upadłości zostały przewiezione do magazynu. Nie było nieruchomości, w której mogłaby być prowadzona działalność operacyjna.

Wniosek o odstąpienie od zbycia przedsiębiorstwa jako całości

Zespół naszych ekspertów ocenił, że spółka nie spełnia definicji przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 55(1) Kodeksu cywilnego. Nie ma także możliwości jej sprzedaży jako całości. W omawianym przypadku złożyliśmy wniosek o odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości. Sędzia-komisarz wyraził zgodę i cały majątek spółki został sprzedany i przekazany wierzycielom.

Jakub Belchowski
Kancelaria Lege Restrukturyzacje